Placeholder image

Artist Statement

Jeg arbeider med ulike teknikker som akrylmaleri, airbrush, fotobaserte verk og objekter, ofte i serier som har en tematisk sammenheng. Gjentakelser, rytmer og ornamentikk i natur- og kulturlandskap blir ofte brukt som kilde for mine arbeider.