Følg meg:

INSTAGRAM

FACEBOOK

Maleri > Foto/fotobasert > Installasjon >

Annemor Kvam – Billedkunstner
Barriere | installasjon


Annemor Kvam – Billedkunstner
Barriere-skygge | installasjonAnnemor Kvam – Billedkunstner
Barriere | installasjonAnnemor Kvam – Billedkunstner
Balanse | installasjonAnnemor Kvam – Billedkunstner
Pendel | installasjonAnnemor Kvam – Billedkunstner
Grind 1 | installasjonAnnemor Kvam – Billedkunstner
Grind 2 | installasjonAnnemor Kvam – Billedkunstner
Grind 3 | installasjonAnnemor Kvam – Billedkunstner
"Bro Bro Brille” | installasjon | 1991 og 2007

Verket består av to bokser med hver sin platting bak. Du kan stige opp og titte inn i, og gjennom boksene, over til den andre. I den blå boksen er det et kart over Nord Amerika, i den røde et over Midt-Østen. Hvilke land som er valg er for så vidt ikke det viktigste. Det ble slik fordi arbeidet ble laget i 1991, etter Golfkrigen, men budskapet kan overføres til å gjelde andre konflikter som er aktuelle i dag. Med dette verket vil jeg si noe om hvor lite vi ser og forstår av hverandres kulturer. Enten vi er vokst opp i en vestlig kultur tuftet på kristne verdier, eller i en annen kultur bygget opp på andre religiøse normer. Det handler også om hvor liten innsikt den vanlige borger har, eller blir gitt, i det som er bakenforliggende motiver for en konflikt. Det være seg religion, politikk, resurser som råvarer eller militær makt.. Det handler om vår nysgjerrighet, innsikt, fordømmelse eller respekt, toleranse, om at vi kaller noe rett og riktig, ut i fra hvilke briller vi ser det med, altså «Sannheten».Annemor Kvam – Billedkunstner
BroBroBrille | installasjonAnnemor Kvam – Billedkunstner
BroBroBrille-kikkehullet | installasjonAnnemor Kvam – Billedkunstner
BroBroBrille-innsikt | installasjonAnnemor Kvam – Billedkunstner
BroBroBrille-innsyn | installasjon | årAnnemor Kvam – Billedkunstner
BroBroBrille-utsikt | installasjonAnnemor Kvam – Billedkunstner
BroBroBrille-utsyn | installasjonAnnemor Kvam – Billedkunstner
BroBroBrille-detalj | installasjon