Følg meg:

INSTAGRAM

FACEBOOK

Placeholder image
"Our Mothers"

Tre sjakkdronninger

Skrevet til Annemor Kvams utstilling "Our Mothers" i Modum kunstforening, Vikersund.
Skrevet og framført av Marit Clementz på åpningen 10.02.24.


Det var en gang tre sjakkdronninger de frieste og mektigste på brettet de eneste som kan bevege seg hvor de vil.

Jeg ser for meg tre dronninger som tar hverandres hender
De danner en sirkel og danser
De løfter hendene og går mot hverandre
De senker dem og sirkelen utvides
så beveger de seg mot venstre
langsomt, så raskere
og energien som oppstår i sirkelen
lager spiraler av energi
Og den blander seg med universets energi
Og gjør den litt bedre
Og en bit av den har landet her i dag
i form av dine sjakkdronninger, Annemor,
og jeg vil takke deg for det,
for at du har fanget essensen av dem.

Og jeg vil takke dronningene dine
ja, jeg vil takke dem for det de har skapt
som fortsatt lever her i dag, hos oss
disse stolte kvinner som brakte verden framover.

Jeg snakker om Katti Anker Møller, Marija Gimbutas
og Nawal El’Sadawi.
Disse tre som eksempler på tusenvis, kanskje millioner av
sterke, kloke, flotte kvinner som har satt sine spor
det er disse tre som har fått sin representasjon
gjennom dine verdige figurer
jeg vil takke deg for det, Annemor.

Og jeg vil takke deg, Katti Anker Møller
for din innsats for kvinner.
Du ble født 1868 på Hamar
det var andre tider da, og moren din fødte ti barn
og var redd for å måtte bære fram flere
helt til hun døde, 50 år gammel.
Jeg vil takke deg for at du arbeidet
For at moderskapet skulle bli frivillig
For at prevensjon skulle bli lovlig
For at kvinner som tok abort skulle slippe straff
For at kvinner skulle kunne føde på klinikker
For at barn født utenfor ekteskap skulle få
farens navn og dermed rett til arv.

Det er så mye å takke deg for, Katti, for
de Castbergske barnelovene som du sterkt bidro til
uten at de fikk ditt navn
for ditt klare hode, for din evne til å skrive og snakke
i politiske sammenhenger
Slik at også politikere forsto
Slik at kvinners kår ble bedre
Slik at velferdsstaten fikk en begynnelse
Slik at kvinners helse ble tatt på alvor
Slik at prevensjon ble en mulighet for mange flere
og Norge ble et litt bedre sted å leve for kvinner og barn
og slik ble et bedre samfunn
for når kvinner har det bra, har alle det bra.
Takk for din arv og ditt pågangsmot, Katti
jeg bøyer meg for deg.

Jeg vil også takke deg, Marija Gimbutas.
Du ble født i Litauen i 1921.
Du vokste opp i en muntlig tradisjon
og samlet flere tusen folkesanger
slik forsto du visdommen i folkedypet
du studerte etnografi og lingvistikk
i tillegg til arkeologi.

Jeg vil takke deg, Marija, for at du grov
fram her story, hennes historie
slik at vi ikke bare har his story, history, hans historie
Jeg vil takke deg for at du kunne se videre
enn dine mannlige arkeologi-kolleger
for at du sto på dine teorier om at de
tusentalls kvinnelige figurinene
som ble funnet i Sør-Øst-Europa ikke var datidens porno
men beviser for at en feminin guddom ble dyrket.

Jeg vil takke deg for at du forsto at det i flere tusen år
fantes fredelige samfunn i Europa der
den høyeste guddom var feminin
At du fortalte oss at vi en gang levde i fred
At liv var hellig
At liv ble satt høyere enn krig
At fred var naturlig At det feminine i form av Gudinnen ble æret
Gudinnen som skaper av liv, som hersker over liv – død - liv.

Jeg vil takke deg for at du så skogen og ikke bare trær
for at du forsto at gammel kunnskap gjemmes i folkedypet
i eventyr, sagn og musikk
slik at når sannheten blir for farlig til å snakkes om
så lever den allikevel.

Jeg vil takke deg for at du aldri vek unna
At du sto på ditt selv om mektige stemmer snakket deg ned
At du visste at sannheten en dag ville seire
slik DNA i dag har vist at din teori holdt
du kunne se både tilbake og framover
og gi håp om at fred en gang kan være mulig igjen.
Jeg takker deg for det og bøyer meg for deg Marija.

Og jeg vil takke deg, Nawal El-Sa’dawi.
Du ble født i 1931 i Egypt.

Jeg vil takke deg for at du som lege og psykiater
så at kvinner ble fornedret
at mange fikk fysiske og psykiske problemer
knyttet til den patriarkalske kulturen i det islamske Egypt
og for du skrev om det, du satte ord på det
du kjempet mot kjønnslemlestelse,
for at både menn og kvinner skulle slippe det
du skrev om det i romaner
om kvinner i islam, og du ble satt i fengsel
for dine meninger. Jeg vil takke deg for at du kjempet for kvinner
og kvinners rett
For at du skrev en roman på toalett-papir i fengselet,
For at du aldri ga opp,
Selv om dine bøker ble sensurert,
Selv om du ble avskjediget i ditt embete fordi du
ga ut Kvinner og sex
fordi det var tabu å snakke om sex, religion
og kjønnslemlestelse
du måtte rømme landet på grunn av forfølgelse og trusler
men reiste hjem igjen åtte år senere og fortsatte
som politisk aktivist.

Jeg vil takke deg, Nawal
For at du satte ord på kvinners fornedrelse
For at du sto fram og talte kvinners sak,
Kvinners Kroppers Rett
For frihet og det hellige i livet.
Jeg takker deg og bøyer meg for deg, Nawal.

Her står de, alle tre, sjakkdronningene
de som kunne bevege seg fritt på brettet
og faktisk gjorde det, ofte til tross for det
kostet, det gjorde det. Stolte, sterke kvinner som satte spor etter seg
viktige spor, slik også du gjør Annemor
ved å løfte fram disse kvinners bragder,
de uredde, de som gikk dit hjertet befaler
de som bifalt livet
livet som også har fått sin plass i din kunst, Annemor
det er livmor på livmor i bildene dine nå,
livmor der livet skapes, livet som holdes hellig
av deg, av disse kvinnene du løfter fram.

Jeg ser dem nå, dronningene
dansen er over, de bøyer seg grasiøst mot hverandre
slipper hendene, smiler, snur seg og går hver til sitt.
TAKK.